Lilla hjärtat – lagstiftningen och det politiska efterspelet

Inledning Ingen som har läst eller hört om fallet med flickan som i media har kallats ”Lilla hjärtat” kan ha lämnats oberörd. En knappt fyraårig flicka som varit placerad i ett familjehem sedan födseln på grund av brister i de biologiska föräldrarnas omsorgsförmåga – bland annat kopplat till missbruksproblematik och psykisk ohälsa – flyttades efter … Fortsätt läsa Lilla hjärtat – lagstiftningen och det politiska efterspelet

Barnkonventionen i praktiken – Rättsliga utmaningar och möjligheter

Nyligen publicerades boken ”Barnkonventionen i praktiken – rättsliga utmaningar och möjligheter”. Boken är ett resultat av ett samarbete mellan forskare i rättsvetenskap med olika bakgrund och forskningsinriktning så som socialrätt, medicinsk rätt, migrationsrätt, processrätt, straffrätt, utbildningsrätt och statsrätt. Den gemensamma nämnaren är att samtliga forskare har koppling till Barnrättscentrum. FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, … Fortsätt läsa Barnkonventionen i praktiken – Rättsliga utmaningar och möjligheter

Svårt att förstå Migrationsverkets syn på sjukdom hos barn och Europakonventionens artikel 3

Igår kom Migrationsverket med instruktioner för hur personalen på Migrationsverket bör bedöma ärenden som rör sjukdom. Mer specifikt handlar instruktionerna om hur Migrationsverkets personal ska tillämpa Europakonventionens artikel 3 i ärenden där sjukdom åberopas. I sin analys kommer Migrationsverket till slutsatsen att ärenden där barn åberopar sjukdom ska bedömas på samma sätt som vuxnas ärenden när det gäller risken att utsättas för … Fortsätt läsa Svårt att förstå Migrationsverkets syn på sjukdom hos barn och Europakonventionens artikel 3

Live-streamade sexuella övergrepp mot barn och skadestånden som inte når fram

På senare tid har uppmärksammats hur barn som i utlandet utsätts för live-streamade sexuella övergrepp inte får det skadestånd som svenska domstolar har dömt att gärningspersonerna ska betala (Kaliber i P1, Sveriges radio 2020-03-30). En förövare i Sverige har, från sitt hem, via webbkamera, beställt och regisserat livesända sexuella övergrepp på barn. Barnet kan befinna … Fortsätt läsa Live-streamade sexuella övergrepp mot barn och skadestånden som inte når fram

Win or lose, Greta Thunberg’s child rights complaint is inspiring and necessary

Greta Thunberg and fifteen other young people have filed a complaint against five countries under the UN Convention on the Rights of the Child. Their claim is as simple as it is profound: inaction on the climate crisis is a massive child rights violation. Legally, they face serious hurdles. But it doesn’t matter. The complaint represents exactly what … Fortsätt läsa Win or lose, Greta Thunberg’s child rights complaint is inspiring and necessary

Företrädd på lika villkor? – Perspektiv på godmanskapsinstitutet för ensamkommande barn

När jag blev antagen till forskarutbildning år 2011 beslutade jag mig för att fokusera på villkoren för ensamkommande barn i svensk politik och i Migrationsverkets asylbeslut. Min avhandling Drawing the limits (2016) ”hann” emellertid inte komma in på frågan om godmanskap för ensamkommande barn. Godmanskapet hade funnits med i en planerad delstudie men i slutänden … Fortsätt läsa Företrädd på lika villkor? – Perspektiv på godmanskapsinstitutet för ensamkommande barn

Foster som föds levande efter sen abort – rättsliga och etiska dilemman

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) kom i februari 2019 med en rapport där myndigheten analyserar etiska frågeställningar i samband med sena aborter, med särskilt fokus på frågan om foster (ett ofött barn) som visar livstecken efter sen abort (abort efter 18 graviditetsveckan).[1] Bakgrunden till rapporten är att det på senare tid särskilt uppmärksammats fall där foster … Fortsätt läsa Foster som föds levande efter sen abort – rättsliga och etiska dilemman

Gymnasielagen – om dess tillfälliga karaktär och (social)rättsliga konsekvenser

Den så kallade ”gymnasielagen” utgör ett antal bestämmelser som sedan den 1 juli 2017 gör det möjligt för vissa personer att få ett uppehållstillstånd i Sverige för att studera i gymnasieskolan. Trots att dessa bestämmelser kallas för gymnasielagen så består de av flera paragrafer i lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd … Fortsätt läsa Gymnasielagen – om dess tillfälliga karaktär och (social)rättsliga konsekvenser

Har alla barn i Sverige rätt till sjukvård?

En grundläggande förutsättning för ett fungerande välfärdssamhälle är att alla ska ha tillgång till god vård på lika villkor. De personer som lever i samhället ska med andra ord ges möjlighet att genom olika välfärdsinsatser, såsom hälso- och sjukvård, uppnå likvärdiga levnadsvillkor. Detta ansvar gäller inte minst gentemot särskilt utsatta grupper i samhället som inte … Fortsätt läsa Har alla barn i Sverige rätt till sjukvård?