Om Barnrättsbloggen

Barnrättsbloggen drivs av Barnrättscentrum som är en forskarmiljö vid juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Vår forskning och verksamhet har fokus på barns rättigheter och rättsliga frågor som rör barn inom ett brett spektrum av situationer och inom många rättsområden. Det övergripande syftet med verksamheten är att skapa en plattform för forskare med barnrättslig inriktning både inom rättsvetenskapen och inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna vid Stockholms universitet.

Tanken är att juridiska perspektiv på aktuella frågor som rör barn, och intressanta dilemman inom barnrätten kan lyftas här på bloggen. Både forskare och andra, exempelvis studenter, kan bjudas in att skriva inlägg och varje inlägg representerar därför nödvändigtvis inte Barnrättscentrums ståndpunkter, utan respektive författare står för sina egna texter.

Om du har några ämnen som du tycker att det vore bra av oss att ta upp eller har frågor om bloggen kan du kontakta oss på: brc@juridicum.su.se


Barnrättscentrum är ett forskningscentrum och åtar oss därför inte privata juridiska uppdrag. Via advokatsamfundets hemsida kan du hitta en advokat som kan hjälpa dig om du har hamnat i juridiska problem eller behöver bistånd.