Förhållandet mellan skollagen och diskrimineringslagen i fråga om kränkningar av elever

Inledning I December 2020 kom ett delbetänkande till utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen med titeln SOU 2020:79 – Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen. Det här delbetänkandet är intressant ur ett skol- och utbildningsrättsligt perspektiv eftersom utredningen (som en i raden av tidigare statliga utredningar) föreslår att skollagens bestämmelser om kränkande behandling och diskrimineringslagens bestämmelser om … Fortsätt läsa Förhållandet mellan skollagen och diskrimineringslagen i fråga om kränkningar av elever