Först i världen år 1972, men sist och fast år 2023? Några reflektioner om behovet av en ny tillgängligare ”könstillhörighets”-lag

År 1972 blev Sverige först i världen med att införa möjligheter för transpersoner att få sin könsidentitet rättsligt erkänd genom formella möjligheter att ändra sitt juridiska kön. Lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (könstillhörighetslagen) formgavs i syfte att ringa in en specifik målgrupp på basis av hur den medicinska diagnosticeringen och behandlingen … Fortsätt läsa Först i världen år 1972, men sist och fast år 2023? Några reflektioner om behovet av en ny tillgängligare ”könstillhörighets”-lag

Stärkt barnperspektiv i lagstiftning måste omfatta analys av praktiska konsekvenser – reflektioner om svårigheter att fullgöra uppdraget för särskilda företrädare för barn

Barn som har blivit utsatta för brott av en närstående kan vara mycket sårbara. Inte bara har barnet drabbats av en handling som är olaglig och som kan vara mycket kränkande och skadlig – handlingen har också begåtts av en person som barnet står i beroendeförhållande till på något sätt. År 2000 infördes en lag … Fortsätt läsa Stärkt barnperspektiv i lagstiftning måste omfatta analys av praktiska konsekvenser – reflektioner om svårigheter att fullgöra uppdraget för särskilda företrädare för barn

Vad en pojkes tragiska död kan lära oss om svenska vårdnadsregler

Ingen kan ha undgått den förfärande nyheten som kom i mitten av januari 2023, att en 8-årig pojke hittats död hemma hos sin pappa i Luleå. I skrivande stund pekar allt på att pojken har dödats av sin pappa och av nyhetsrapporteringen framgår att hans föräldrar legat i vårdnadstvist under så gott som hela hans … Fortsätt läsa Vad en pojkes tragiska död kan lära oss om svenska vårdnadsregler

Human Rights start with Children’s Rights

During the first Lecture on Child Law and Children’s Rights in honor of Her Majesty Queen Silvia of Sweden the eminent Children’s Rights Expert Marta Santos Pais talked on the topic ”Human Rights start with Children’s Rights”. You will find her presentation below. Introduction I feel very honored to participate in this first lecture on Child Law … Fortsätt läsa Human Rights start with Children’s Rights

Children/youth climate advocates ‘doing’ rights themselves: Post-paternalism for the UN Convention on the Rights of the Child?

During the first Lecture on Child Law and Children’s Rights in honor of Her Majesty Queen Silvia of Sweden Aoife Daly, Doctor (University Collage Cork), talked on the topic ”Children, youth and the climate crisis- how youth climate activism is changing international human rights law” . You will find her presentation below. Child/youth climate advocacy reveals the … Fortsätt läsa Children/youth climate advocates ‘doing’ rights themselves: Post-paternalism for the UN Convention on the Rights of the Child?

Ett stärkt barnperspektiv i vårdnadstvister – kan det bli tydligare i praktiken?

Vad händer med barnperspektivet när ett barns föräldrar är i en vårdnadstvist? Hur kan samhället hjälpa till att lösa, eller till och med undvika en föräldrakonflikt? Hur kan barnets perspektiv och röst i en vårdnadskonflikt komma fram? Detta är några frågor som lagstiftaren regelbundet återkommer till och försökt att hantera genom att införa flera lagändringar … Fortsätt läsa Ett stärkt barnperspektiv i vårdnadstvister – kan det bli tydligare i praktiken?

Not yet born – Det blivande barnets bästa vid tredjepartsdonation

- Rätt till information om genetisk ursprung & säkerställandet av trygga uppväxtförhållanden 1. Introduktion Många upplever en stark önskan att få barn, men vissa har av olika skäl svårigheter och kan behöva hjälp av hälso- och sjukvården. Samhället har därför möjliggjort för ofrivilligt barnlösa personer att få barn med hjälp av s.k. assisterad befruktning. Det … Fortsätt läsa Not yet born – Det blivande barnets bästa vid tredjepartsdonation

Barnrättsligt relevanta nyheter våren 2022 – ett axplock

Nu är sommaren i full blom och vi på Barnrättscentrum kan konstatera att frågor som rör barns levnadsvillkor och rättigheter har diskuterats flitigt under våren 2022. Detta blogginlägg kommer att göra vissa nedslag i några av de mest uppmärksammade barnrättsliga nyheterna. Vi har återigen tragiskt nog behövt bevittna hur krig, och nu under våren kriget … Fortsätt läsa Barnrättsligt relevanta nyheter våren 2022 – ett axplock

Utmaningar med att ta barns rättigheter på allvar – då, nu och framtid

Detta blogginlägg är en något anpassad form av den installationsföreläsning som Pernilla Leviner höll vid Stockholms universitets installations- och promotionshögtid den 31 maj 2022. Vid Barnrättscentrum bedriver vi forskning i frågor som på olika sätt rör juridik och barn. Fokus ligger ofta på barns rättigheter i olika sammanhang och kontexter, till exempel i migrationssituationer, skolan, … Fortsätt läsa Utmaningar med att ta barns rättigheter på allvar – då, nu och framtid