Vad en pojkes tragiska död kan lära oss om svenska vårdnadsregler

Ingen kan ha undgått den förfärande nyheten som kom i mitten av januari 2023, att en 8-årig pojke hittats död hemma hos sin pappa i Luleå. I skrivande stund pekar allt på att pojken har dödats av sin pappa och av nyhetsrapporteringen framgår att hans föräldrar legat i vårdnadstvist under så gott som hela hans … Fortsätt läsa Vad en pojkes tragiska död kan lära oss om svenska vårdnadsregler

Human Rights start with Children’s Rights

During the first Lecture on Child Law and Children’s Rights in honor of Her Majesty Queen Silvia of Sweden the eminent Children’s Rights Expert Marta Santos Pais talked on the topic ”Human Rights start with Children’s Rights”. You will find her presentation below. Introduction I feel very honored to participate in this first lecture on Child Law … Fortsätt läsa Human Rights start with Children’s Rights

Children/youth climate advocates ‘doing’ rights themselves: Post-paternalism for the UN Convention on the Rights of the Child?

During the first Lecture on Child Law and Children’s Rights in honor of Her Majesty Queen Silvia of Sweden Aoife Daly, Doctor (University Collage Cork), talked on the topic ”Children, youth and the climate crisis- how youth climate activism is changing international human rights law” . You will find her presentation below. Child/youth climate advocacy reveals the … Fortsätt läsa Children/youth climate advocates ‘doing’ rights themselves: Post-paternalism for the UN Convention on the Rights of the Child?

Ett stärkt barnperspektiv i vårdnadstvister – kan det bli tydligare i praktiken?

Vad händer med barnperspektivet när ett barns föräldrar är i en vårdnadstvist? Hur kan samhället hjälpa till att lösa, eller till och med undvika en föräldrakonflikt? Hur kan barnets perspektiv och röst i en vårdnadskonflikt komma fram? Detta är några frågor som lagstiftaren regelbundet återkommer till och försökt att hantera genom att införa flera lagändringar … Fortsätt läsa Ett stärkt barnperspektiv i vårdnadstvister – kan det bli tydligare i praktiken?

Not yet born – Det blivande barnets bästa vid tredjepartsdonation

- Rätt till information om genetisk ursprung & säkerställandet av trygga uppväxtförhållanden 1. Introduktion Många upplever en stark önskan att få barn, men vissa har av olika skäl svårigheter och kan behöva hjälp av hälso- och sjukvården. Samhället har därför möjliggjort för ofrivilligt barnlösa personer att få barn med hjälp av s.k. assisterad befruktning. Det … Fortsätt läsa Not yet born – Det blivande barnets bästa vid tredjepartsdonation

Barnrättsligt relevanta nyheter våren 2022 – ett axplock

Nu är sommaren i full blom och vi på Barnrättscentrum kan konstatera att frågor som rör barns levnadsvillkor och rättigheter har diskuterats flitigt under våren 2022. Detta blogginlägg kommer att göra vissa nedslag i några av de mest uppmärksammade barnrättsliga nyheterna. Vi har återigen tragiskt nog behövt bevittna hur krig, och nu under våren kriget … Fortsätt läsa Barnrättsligt relevanta nyheter våren 2022 – ett axplock

Utmaningar med att ta barns rättigheter på allvar – då, nu och framtid

Detta blogginlägg är en något anpassad form av den installationsföreläsning som Pernilla Leviner höll vid Stockholms universitets installations- och promotionshögtid den 31 maj 2022. Vid Barnrättscentrum bedriver vi forskning i frågor som på olika sätt rör juridik och barn. Fokus ligger ofta på barns rättigheter i olika sammanhang och kontexter, till exempel i migrationssituationer, skolan, … Fortsätt läsa Utmaningar med att ta barns rättigheter på allvar – då, nu och framtid

Barnrättsåret 2021

Frågor som rör barns levnadsvillkor och rättigheter har diskuterats flitigt under 2021. Ett centralt tema för året har varit följderna av Coronapandemin. Sjukdomen och de restriktioner som införts för att hindra smittspridning har väckt frågor om bl.a. barnvaccination, barns ställning i vården, distansundervisning och barns psykiska hälsa. Andra tydliga teman i debatten om barn och unga under … Fortsätt läsa Barnrättsåret 2021

Samkönat föräldraskap måste erkännas i EU

Den fria rörligheten för unionsmedborgare innebär att medlemsstaterna är skyldiga att erkänna ett samkönat föräldraskap som uppstått i en annan EU-medlemsstat. Det fastslog EU-domstolen i ett principiellt viktigt storkammaravgörande som betonar barnets bästa och rätt att inte bli diskriminerad på grund av föräldrars sexuella läggning. Bakgrunden till målet var att bulgariska myndigheter vägrat att erkänna … Fortsätt läsa Samkönat föräldraskap måste erkännas i EU