Borde barn få rösta? – om legitimiteten i vårt nuvarande system och argument för sänkt rösträtt

Det går inte att säga något annat än att Sverige efter valet 2018 står inför stora politiska utmaningar när det gäller regeringsbildning och det är svåra förutsättningar för en ny regering att faktiskt styra landet på något effektivt sätt. Många hade önskat ett annat valresultat, men få ifrågasätter det demokratiska underlaget utifrån vem som faktiskt … Fortsätt läsa Borde barn få rösta? – om legitimiteten i vårt nuvarande system och argument för sänkt rösträtt

Annonser

Inkorporering av barnkonventionen – varken problemet eller lösningen

Igår, onsdagen den 13 juni, beslutade riksdagen att inkorporera barnkonventionen, dvs. göra den till svensk lag. Beslutet innebär att en lag med namnet lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter träder i kraft den 1 januari 2020. Den nya lagen består endast av en bestämmelse som anger att artiklarna 1-42 i barnkonventionen gäller som … Fortsätt läsa Inkorporering av barnkonventionen – varken problemet eller lösningen

”Gör det brottsligt att gifta sig med barn”

Nedanstående är en debattartikel författad av forskare knutna till Barnrättscentrum, publicerad i SvD den 12 april 2018. I en uppmärksammad dom fälldes två föräldrar för försök till äktenskapstvång, men mannen som ingick äktenskapskontraktet med den 13-åriga flickan frikändes. Domen visar att lagstiftningen behöver skärpas, skriver tre debattörer knutna till Barnrättscentrum vid Stockholms universitet. Barns delaktighet är … Fortsätt läsa ”Gör det brottsligt att gifta sig med barn”

Glöm inte barnen – om bosättningslagens konsekvenser för barnfamiljers boende

Under de senaste månaderna har det rapporterats flitigt i media om att nyanlända barnfamiljer riskerar att bli hemlösa efter att kommuner sagt upp deras hyreskontrakt (se exempelvis DN, SR och SVT). Bl.a. nämns Lidingö stad vars kommunstyrelse beslutade att nyanlända barnfamiljers hyreskontrakt ska sägas upp efter två år. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som meddelade … Fortsätt läsa Glöm inte barnen – om bosättningslagens konsekvenser för barnfamiljers boende

Välkommen till barnrättsbloggen

Här på bloggen kommer forskare med koppling till Stockholms barnrättscentrum - en forskarplattform på Stockholms universitet - att skriva om aktuell forskning, kommentera nyheter och händelser med barnrättslig koppling eller på ett lättbegripligt sätt beskriva juridiska frågor på det barnrättsliga området. Vi ser fram emot att få dela med oss av tankar och idéer, och … Fortsätt läsa Välkommen till barnrättsbloggen