Win or lose, Greta Thunberg’s child rights complaint is inspiring and necessary

Greta Thunberg and fifteen other young people have filed a complaint against five countries under the UN Convention on the Rights of the Child. Their claim is as simple as it is profound: inaction on the climate crisis is a massive child rights violation. Legally, they face serious hurdles. But it doesn’t matter. The complaint represents exactly what … Fortsätt läsa Win or lose, Greta Thunberg’s child rights complaint is inspiring and necessary

Företrädd på lika villkor? – Perspektiv på godmanskapsinstitutet för ensamkommande barn

När jag blev antagen till forskarutbildning år 2011 beslutade jag mig för att fokusera på villkoren för ensamkommande barn i svensk politik och i Migrationsverkets asylbeslut. Min avhandling Drawing the limits (2016) ”hann” emellertid inte komma in på frågan om godmanskap för ensamkommande barn. Godmanskapet hade funnits med i en planerad delstudie men i slutänden … Fortsätt läsa Företrädd på lika villkor? – Perspektiv på godmanskapsinstitutet för ensamkommande barn

Foster som föds levande efter sen abort – rättsliga och etiska dilemman

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) kom i februari 2019 med en rapport där myndigheten analyserar etiska frågeställningar i samband med sena aborter, med särskilt fokus på frågan om foster (ett ofött barn) som visar livstecken efter sen abort (abort efter 18 graviditetsveckan).[1] Bakgrunden till rapporten är att det på senare tid särskilt uppmärksammats fall där foster … Fortsätt läsa Foster som föds levande efter sen abort – rättsliga och etiska dilemman

Gymnasielagen – om dess tillfälliga karaktär och (social)rättsliga konsekvenser

Den så kallade ”gymnasielagen” utgör ett antal bestämmelser som sedan den 1 juli 2017 gör det möjligt för vissa personer att få ett uppehållstillstånd i Sverige för att studera i gymnasieskolan. Trots att dessa bestämmelser kallas för gymnasielagen så består de av flera paragrafer i lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd … Fortsätt läsa Gymnasielagen – om dess tillfälliga karaktär och (social)rättsliga konsekvenser

Har alla barn i Sverige rätt till sjukvård?

En grundläggande förutsättning för ett fungerande välfärdssamhälle är att alla ska ha tillgång till god vård på lika villkor. De personer som lever i samhället ska med andra ord ges möjlighet att genom olika välfärdsinsatser, såsom hälso- och sjukvård, uppnå likvärdiga levnadsvillkor. Detta ansvar gäller inte minst gentemot särskilt utsatta grupper i samhället som inte … Fortsätt läsa Har alla barn i Sverige rätt till sjukvård?

Borde barn få rösta? – om legitimiteten i vårt nuvarande system och argument för sänkt rösträtt

Det går inte att säga något annat än att Sverige efter valet 2018 står inför stora politiska utmaningar när det gäller regeringsbildning och det är svåra förutsättningar för en ny regering att faktiskt styra landet på något effektivt sätt. Många hade önskat ett annat valresultat, men få ifrågasätter det demokratiska underlaget utifrån vem som faktiskt … Fortsätt läsa Borde barn få rösta? – om legitimiteten i vårt nuvarande system och argument för sänkt rösträtt

Inkorporering av barnkonventionen – varken problemet eller lösningen

Igår, onsdagen den 13 juni, beslutade riksdagen att inkorporera barnkonventionen, dvs. göra den till svensk lag. Beslutet innebär att en lag med namnet lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter träder i kraft den 1 januari 2020. Den nya lagen består endast av en bestämmelse som anger att artiklarna 1-42 i barnkonventionen gäller som … Fortsätt läsa Inkorporering av barnkonventionen – varken problemet eller lösningen